برچسب های نوشته ها "پتشاپ"

یک سوال متداول که از ما پرسیده می شود این است که: آیا جرکی برای سگ‌ها بی خطر است؟
جرکی ها ساخته شده برای مصرف انسان معمولاً ادویه دار است و نباید به سگ داده شود.
اما جرکی برای مصرف سگ، اگر از گوشت های با کیفیت تهیه شده باشد‌، می تواند یک غذای بسیار مناسب برای سگ باشد.

0

بالا

X